Posted on

วิธีแก้ไข Fuji xerox Docuprint cp105 ,cp115,cp116w แสดงไฟแจ้งเตือนเครื่องหมายตกใจ ! เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ไม่ได้

โดยการปลดล็อก Cluth Gear Relay แล้วเปิดเครื่องใหม่ก้จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติดังนี้

1. ถอดฝาปิดถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องโดยการดัดโค้งฝาให้งอเข้าเล็กน้อยเพื่อให้แกนหมุนฝาหลุดออก

2.ไขสกรูตรงมุมล่างทั้ง 2 ตัวออกแล้วใช้ลิ่มพลาสติกแงะฝาครอบด้านหน้าออกตามรูป

 

1. ถอดฝาครอบด้านข้างด้านซ้ายด้านที่ไม่ได้ใส่ตลับหมึกออกด้วยลิ่มพลาสติกแงะออกตามขอบด้านข้างและด้านล่างมีเขี้ยวล็อก2อัน

ให้ปลดล็อกเขี้ยวออกก่อนจากด้านล่างแล้วแงะไล่ฝาขอบจากด้านข้างจนฝาครอบหลุดออกตามรูป

1. มองหา Clutch Gear Relay ที่อยู่ในช่องด้านในตามรูปเมื่อเจอแล้วให้ใช้ไขควงปากแบนกดก้านล็อกลงชุดเฟืองจะขยับตัว

เล็กน้อยทำให้ไม่อยู่ในตำแหน่งล็อกแกนหมุนป้อนกระดาษแล้วเอาไขควงที่กดออกไม่ต้องกดค้างเสร็จแล้วก็เปิดสวิตซ์ให้ไฟเข้า

เครื่องแกนป้อนกระดาษก็จะหมุนแล้ว Reset Error Code ก็จะไม่แสดงไฟแจ้งเตือนสามารถใช้เครื่องสั่งพิมพ์ได้ตามปกติ

 

ใส่ความเห็น