Posted on

reset ชุดดรัม DR-2355

1.เปิดฝาหน้าเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำการเปิดอยู่

2.กดปุ่ม OK แช่ไว้ประมาณ 3 วินาที จะมีข้อความ DRUM UNIT ขึ้นมา

3.ให้กดปุ่ม OK ซ้ำ

4.กดเครื่องหมาย + เพื่อทำการ RESET

5.จะมีเครื่องหมาย ACCEPT ขึ้น

6.หลังจากนั้นให้ทำการปิดฝา หน้าเครื่อง

7.รอสักครู่ เครื่องปริ้น จะมีข้อความ READY พร้อมใช้งาน

8. หลังจากนั้น กดปุ่ม OK 3 ครั้ง เครื่องจะทำการ ปริ้นและให้สังเกตุ

สถานะว่า DRUM UNIT จะเป็น 100 % แล้ว

ใส่ความเห็น