Posted on

การแก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องปริ้นเตอร์

วิธี เอากระดาษ ออกจากปริ้นเตอรเล์เซอร์ เมื่อกระดาษติด อย่างถูกวิธี โดยไม่ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

 

 

 กระดาษติดในเครื่องพิมพ์  คือปัญหาระดับชาติ ?

เชื่อว่า ผู้ใช้เครื่องพิมพ์หลายๆ ท่านคงเคยเจอปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์แน่ๆ จากที่เคยพูดถึงการแก้ปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์ไปในบทความ กระดาษติดเครื่องพิมพ์ ควรทำอย่างไร? ทุกคนก็อาจจะไม่อยากให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ไขถูกไหม เราก็จะมาพูดถึงวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์กัน

1. เริ่มต้นจากคำนึงถึงการเลือกกระดาษให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ และควรเลือกให้ได้ตามมาตรฐาน ตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ หากผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์เลือกใช้กระดาษที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ อาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ เช่น ดึงกระดาษผิดจากปกติ ทิ้งสิ่งผิดปกติตกค้างไว้ภายในเครื่องพิมพ์ หรืออาจเกิดปัญหาทำให้กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากความหนาที่ไม่พอดีกับที่เครื่องพิมพ์สามารถรองรับ

2. การใช้กระดาษ Reuse หรือ Recycle ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์บางครั้งละเลยที่จะคัดแยกตัวแผ่นกระดาษกับสิ่งที่ไม่ควรติดไปกับกระดาษที่จะทำการพิมพ์ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษโพสต์อิท หรือกระดาษที่ใช้แล้วมีส่วนยับ/ยุ่ย ก็อาจทำให้กระดาษหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปติดค้างภายในเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน แม้การใช้กระดาษใช้แล้วจะเป็นการช่วยประหยัดในเรื่องต้นทุนค่ากระดาษ แต่อาจจะไม่คุ้มแน่ ถ้าต้องเสียค่าซ่อมเวลาเครื่องพิมพ์เสียหาย อีกทั้งการที่หมึกหรือขนกระดาษที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสัมผัสกับลูกกลิ้งบ่อยๆ ก็อาจทำให้ลดประสิทธิภาพการดึงกระดาษ และประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วย

3. คอยตรวจเช็กการทำงานเครื่องพิมพ์บ่อยๆ เป็นระยะ หรือ คอยตรวจสังเกตความผิดปกติการทำงานของเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง หากการพิมพ์มีการพิมพ์เบี้ยว พิมพ์เอียง หรือดึงกระดาษผิดจังหวะ อาจเป็นไปได้ว่ากลไกการทำงานของชุดดึงกระดาษเช่น ลูกกลิ้งฟีดกระดาษ ฯลฯ เริ่มมีปัญหา ควรปรึกษาช่างที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน

4. เมื่อพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์อยู่ๆ ก็ดับเอง หรือหยุดการทำงานบ่อยครั้ง เนื่องจากระบบไฟ ฯลฯ ควรรีบเช็กการทำงาน และตัวเครื่องพิมพ์ให้ละเอียด และอาจส่งซ่อมบำรุงเพื่อหาสาเหตุ จะได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ทันท่วงทีก่อนเครื่องมีปัญหาลุกลาม

 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการเกิดปัญหากระดาษติด แต่ความจริงแล้วก็สามารถช่วยป้องกันกระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์ได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์ เช่น 

– การวางจำนวนกระดาษในถาดรองรับกระดาษพอดี ไม่ใส่เต็มจนแน่น หรือเยอะเกินพอดี หากเยอะไปให้นำออกบ้าง

– ไม่ใส่กระดาษลงไปในถาดรองรับกระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์เอกสาร

ใส่ความเห็น