Posted on

เติมหมึกลูกดรัม HP M102 CF217A

 

1) หันข้างตลับเข้าหาคุณตามรูปที่ 1 ให้ถอดสกรูด้านขวาและฝาปิดท้ายออกจากตลับหมึก ให้ระมัดระวังสปริงดรัม! แล้วถอดฝาปิดท้าย ดูรูปที่ 1 , 2
2) ด้วยคีมปากแหลม ปล่อยสปริงดึงแรงทั้งสอง ดูรูปที่ 3 , 4

3) เลื่อนส่วนของหมึกที่เสียที่ด้านซ้าย ดูรูปที่ 5 , 6
4) ในส่วนหมึกเสีย / ดรัมให้ยกดรัมขึ้นจากด้านเกียร์ บิดและนำออกจากถัง ดูรูปที่ 7
5) ถอด PCR และทำความสะอาด ดูรูปที่ 8

6) ถอดสกรูสองตัวและ ยางใบมีดปาดหมึกออก ดูรูปที่ 9,10
7) ทำความสะอาดผงหมึกเสียทั้งหมดจากถัง ระวังอย่าให้โดนใบมีดปาดหมึกออก ดูรูปที่ 10 , 11
8) เคลือบใบปัดใหม่ / ใบที่ทำความสะอาดด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่คุณต้องการ ติดตั้งใบปัดน้ำฝนและสกรู 2 ตัว ดูรูปที่ 12

 

9) ติดตั้ง PCR ที่ทำความสะอาด ใส่จาระบีจำนวนเล็กน้อยบนด้านที่ยึดสีดำของหลังคา ดูรูปที่ 13
10) ใส่จาระบีที่บนเพลา ดูรูปที่ 14
11) ติดตั้งดรัม ดูรูปที่ 15
12) วางส่วนที่เสีย / ดรัมไว้
13) ที่ช่องใส่ผงหมึกด้านขวาให้ถอดสกรูสองตัวและฝาปิดท้ายออก ดูรูปที่ 16

14) ถอดเฟืองออกจากฮอปเปอร์ดังที่แสดง: วางเฟืองสว่านขนาดใหญ่เข้าที่ ดูรูปที่ 17 , 18
15) ถอดสกรูจากฝั่งตรงข้าม ของตลับ ดูรูปที่ 19
16) ถอดชุดลูกกลิ้งแม่เหล็กออก ระวังตัว bushings ดูรูปที่ 20 , 21

17) ถอดใบมีดและสกรูสองตัว ดูรูปที่ 22
18) ทำความสะอาดผงหมึกที่เหลือทั้งหมดออกจากถัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งและใบมีดสะอาดหมดจด ดูรูปที่ 23
19) เติมผงหมึกลงในถังบรรจุเพื่อใช้ในตลับหมึก HP M26 ดูรูปที่ 24
20) ดูจากรูปเมื่อขึ้นสีดำแล้วให้ถอดปลั๊กพอร์ตอันเก่าออกของซีลแล้วติดตั้งซีลอันใหม่ผ่านรูของพอร์ตซีล . ติดตั้งปลั๊ก ดูรูปที่ 25 , 26

21) ติดตั้งฝาปิดท้ายและสกรูด้านซ้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งชิ้นส่วนอย่างถูกต้องที่ฝาท้ายดูรูปที่ 27 และ 28
22) ติดตั้งใบมีดและสกรูสองตัว ดูรูปที่ 29

23) ติดตั้งลูกกลิ้งแม่เหล็กด้านสีดำก่อน หมุนลูกกลิ้งจนกระทั่งกุญแจล็อคแบบล็อคเข้าที่ ดูรูปที่ 30
24) ติดตั้งเฟืองตามที่แสดง ดูรูปที่ 31
25) ติดตั้งฝาปิดท้ายและสกรู ดูรูปที่ 32
26) เลื่อนที่ใส่รับหมึกเสียไป เพื่อให้บานพับบานพอดีกับที่ต้องการ ดูรูปที่ 33, 34 

27) ใส่สปริงกลับเข้าที่ ดูรูปที่ 35 , 36
28) เตรียมฝาครอบเช็คสปริงด้านใน ดูรูปที่ 37, 38
29) ประกอบฝาครอบ ติดตั้งสกรูเข้าไปในฝาครอบ ดูรูปที่ 39 , 40
30) ใส่ชิป ดูรูปที่ 41

 

 

 

 

Posted on

เติมหมึกลูกดรัม HP M652 MFP M681

1 ) นำสปริงออก
2 ) ใช้มีดค่อยๆเขี่ยพลาสติกออกตรงรู ตามรูป 3 4 5 6

3 ) จิ้มที่รู ตามรูป จะเอาหมุดออกได้ ตามรูป 7 8 9 10

4 ) นำประแจมาไขตรงรูตามรูป เพื่อถอดตัวครอบรูปดรัมออก 11 12

5) ยกตัวครอบลูกดรัมออก ดูรูป 13
6) เอาน๊อตตรงที่ลูกศรชี้ ออกทั้งสองข้าง ดูรูป 14 15
7) นำลูกดรัมออก ดูรูป 16

8) นำ PCR ออก ดูรูป 17
9)  ถอดสกรูสองตัวออกจากที่ปัดหมึก แล้วถอดที่ปัดหมึกออก ดูรูป18 19
10) ทำความสะอาดผงหมึกที่เสียออก ดูรูป 20

11) ทำความสะอาดที่ปลายแต่ละด้านของใบปัดถ้ามีหมึกติดอยู่ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดเอา ดูรูปที่ 21
12) ติดตั้งใบปัดหลังจากทำความสะอาดแล้ว ดูรูปที่ 22
13) ทำความสะอาด PCR ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและติดตั้งเข้ากับตลับ ดูรูปที่ 23
14) ติดตั้งลูกดรัมเข้ากับตลับ ดูรูปที่ 24 และ 25

15) ทำความสะอาดและเปลี่ยนจาระบีที่ฝาปิดทั้งสองฝั่ง ติดตั้งฝาปิดท้ายและสกรู
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดตำแหน่งอย่างถูกต้อง ดูรูปที่ 26 และ 27

16) ถอดสกรูสามตัวออกจากฝาท้ายด้านเกียร์ ดูรูปที่ 28

17) ถอดฝาด้านในและด้านนอกออกเป็นชิ้นเดียว ดูรูปที่ 29
18) ถอดสกรูออก ถอดฝาปิดท้ายเล็ก ๆ ด้วยเกียร์สีขาว ดูรูปที่ 30 และ 31
19) แงะฝาปิดปลายด้าน ดูรูปที่ 32

20) นำลูกกลิ้งออก ดูรูปที่ 33
21) ถอดสกรูสองตัวออกจากที่ปัด ดูรุปที่ 34 และ 35
22) นำเครื่องซักผ้าสักหลาดสีขาวทรงกลมออกจากทั้งสองด้านของลูกกลิ้งฟีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันหายไป ดูรูปที่ 36
23) ทำความสะอาดวงแหวนลูกกลิ้ง ดูรูปที่ 37
24) ตรงรูเล็กๆที่ใส่ผงหมึกให้ทำการทำความสะอาด ก่อนจะใส่ผลหมึกลงไป ดูรูปที่ 38 39 และ 40

25) เติมสีที่ถูกต้องของโทนเนอร์ลงไป ดูรูปที่ 41
26) นำฉลากมาปิดไว้เหนือรู ดูรูปที่ 42

28) ติดตั้งวงแหวนลูกกลิ้ง ดูรูปที่ 43
29) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูทางซ้ายของตลับแล้ว  ดูรูปที่ 44
30) ติดตั้งฝาปิดหน้าสัมผัสด้านใน ดูรูปที่ 45
31) ติดตั้งลูกกลิ้ง ดูรูปที่ 46
32) ตั้งค่าเพลาลูกกลิ้งตามที่แสดง (พลิกขึ้นด้านบน)  ดูรูปที่ 47
33) ตั้งค่าเฟืองภายในฝาท้าย ดูรูปที่ 48

34) ติดตั้งเฟืองปลายและสกรูสามตัว ดูรูปที่ 49
35) วางฐานของเฟืองสามตัวบนเพลาลูกกลิ้งและประกอบเข้ากับสปริงประกอบบนฝาปิดขนาดเล็ก ตามด้วยติดตั้งสกรูฝาท้าย  ดูรูปที่ 50 และ 51

**หากแผ่นพลาสติกสีขาวและตัวสปริงได้ถูกแยกออกจากกันแล้ว สภาพจะเป็นเหมือนในรูป 52

36) การถอดชิปออกค่อยๆงัดตัวล็อคออก รูปที่ 54

37) นำชิปเก่าออกและนำตัวแทนที่ชิปเก่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีถูกต้องสำหรับสีตลับหมึก! ดูรูปที่ 55
38) วางสองครึ่งเข้าด้วยกัน ดูรูปที่ 56

39) ติดตั้งหมุดทั้งสองอัน ดูรูปที่ 57 และ 58
40) ติดตั้งสปริงสองตัวดูรูปที่ 59 และ 60

41) ติดตั้งฝาครอบดรัม ดูรูปที่ 61

 

Posted on

canon lbp7018c เปลี่ยนหมึก ง่ายๆด้วยตัวเองภายใน 1 นาที เครื่องรุ่นนี้ใช้หมึก canon 329

Posted on

REET ชุดดรัม ยูนิต drum unit Brother Drum Reset for HL-2130, HL-2132, HL-2321, HL-2321d

Posted on

วิธี รีเซท ชุดดรัม unit drum Brother HL-1110/ HL-1111/ HL-1112/

Posted on

วิธีการเปลี่ยน Drum unit samsung clp310/315/325 ตลับรุ่น CLT 404/406/407/409/

วิธีการเปลี่ยน Drum unit samsung clp310/315/325 ตลับรุ่น CLT 404/406/407/409/

 

Posted on

RESET ชุดดรัม ยูนิต drum unit Brother Printer Toner Drum Reset for HL-2130, HL-2132, HL-2321, HL-2321d

RESET ชุดดรัม ยูนิต drum unit Brother

Printer Toner Drum Reset for HL-2130, HL-2132, HL-2321, HL-2321d

 

Posted on

วิธี reset drum unit ดรัมยูนิต เครื่องปริ้น brother

วิธี reset drum unit ดรัมยูนิต เครื่องปริ้น brother
TN660 / TN2360 / TN 2380 ใช้กับปริ้นเตอร์ Brother
รุ่น MFC-L2700D/ MFC-L2700DW/
HL-L2300D/ HL-L2320D/ HL-L2340DW/
HL-L2360DN/ HL-L2365DW

 

Posted on

กระดาษติด กระดาษยับหรือเป็นรอยแก้ยังไง

Posted on

วิธีเปลี่ยน ลูกดรัมและการประกอบชุดดรัมยูนิต

วิธีเปลี่ยน ลูกดรัมและการประกอบชุดดรัมยูนิต DRUM UNIT MLT-D116L (3K)

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ หมึกปริ้นเตอร์ สีดำเครื่องปริ้นเตอร์ที่รองรับ MLT-D116L (3K)
Samsung Xpress SL-M2625,M2626,M2825,M2835,M2826,M2675,M2676,
,2875,2876,2676N,2676FH,2876HN,2626D,2826ND,2875ND,M2885FW

 

1. นำตลับหมึกขึ้นมาจะเห็นได้ว่าดรัมจะอยู่ที่ตรงหน้าของคุณและ เกียร์ดรัมจะอยู่ทางด้านขวา
2. นำ Drun drive grear ออก (อยู่ทางด้านขวาของ Drum) โดยดึงออกมาตรงๆ จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับ center shaft ของ gear
3.ไขสกรูทั้ง 2 อันออกจากฝาครอบทางด้านที่มีเกียร์อยู่
4.กดลงไปในแถบดังรูป และนำเอาฝาครอบออก

5.ไขสกรู 1 อันของฝาครอบอีกข้างในด้านที่ติดกับดรัมออก
6.แงะฝาครอบออก
7.ฝั่งด้านที่มีเกียร์อยู่ ดันแกนของดรัมออกเบาๆ และนำดรัมออกมา
8.นำ PCR ออกมา

9. นำ PCR cleaning roller ออกมา
10.ไขสกรู 2 อันในบริเวณดังรูปออกมา และนำเอา wiper blade ออก แนะนำให้ใช้ไขควงเล็กๆแทรกไประหว่างผนังที่ติดกับ blade วิธีนี้จะไม่ทำให้ aligmenrs pins เสียหาย
11.ทำความสะอาดเศษหมึกพิมพ์ที่ตกค้างอยู่ให้หมด
12.ทำความสะอาดตรง felt seals

 

13.ใส่ wiper blade และ สกรูกลับคืนคืน
14.ทำความสะอาด PCR cleaning roller เบาๆ

15.ประกอบเข้าที่เดิม
16.ทำความสะอาด PCR และนำไปประกอบเข้าที่เดิม
17.นำแกนกลางของดรัมออกจากดรัมเก่า แล้วนำไปใส่ในดรัมชุดใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อดกับ gear slots เรียบร้อยแล้ว
18.เคลือบดรัมด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่คุณชื่นชอบ และนำไปติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนของดรัมเข้าล็อคพอดี

 

19.ทำความสะอาดและแทนที่ conductive grease ที่อยู่ฝาครอบทางด้านซ้ายมือ
20.ติดตั้งฝาครอบทางด้านซ้ายมือคืน พร้อมไขกรูเข้าให้เรียบร้อย

21.ติดตั้งฝาครอบทางด้านที่มีเกียร์คืน พร้อมไขกรูเข้าให้เรียบร้อย
22.ติดตั้ง drum driver gear คืน

23.ใช้สิ่วหัวแบน เฉือนเอาหมุดพลาสติก 3 อันที่อยู่บน chip ออก จากนั้นจึงแกะ chip ออกมา
24.ใส่ชิปตัวใหม่เข้าไปแทน
25.ใส่ chip ปิดทับ chip ไว้ จากนั้นใช้เครื่องเจาะขนาด 3/32 นิ้ว เจาะรู 3 รู ดังรูป
26.แปะซิลิโคนยาแนวไว้ที่บริเวณปลายแหลมของสกรูขนาด #4 1/4 นิ้ว และไขสกรูลงไปในรูที่เจาะไว้

27.ติดตั้ง PCR separator บนตลับหมึกบริเวณแท่งพลาสติกสีขาว ดังรูป
28.ห่อตลับหมึกด้วยกระดาษสำหรับป้องกันที่ได้มาพร้อมตลับหมึก หรือกระดาษธรรมดาทั่วไปเพื่อป้องกันดรัม

 

 

 

 

 

 

 

Posted on

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ น่าใช้ในปี2019

Posted on

ข้อดีและประโยชน์เครื่องปริ้นเลอเซอร์

Posted on

ลงทุนกับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ดีๆ ซักตัว

Continue reading ลงทุนกับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ดีๆ ซักตัว

Posted on

การแก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องปริ้นเตอร์

วิธี เอากระดาษ ออกจากปริ้นเตอรเล์เซอร์ เมื่อกระดาษติด อย่างถูกวิธี โดยไม่ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

 

 

 กระดาษติดในเครื่องพิมพ์  คือปัญหาระดับชาติ ?

เชื่อว่า ผู้ใช้เครื่องพิมพ์หลายๆ ท่านคงเคยเจอปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์แน่ๆ จากที่เคยพูดถึงการแก้ปัญหากระดาษติดเครื่องพิมพ์ไปในบทความ กระดาษติดเครื่องพิมพ์ ควรทำอย่างไร? ทุกคนก็อาจจะไม่อยากให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ไขถูกไหม เราก็จะมาพูดถึงวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์กัน

1. เริ่มต้นจากคำนึงถึงการเลือกกระดาษให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ และควรเลือกให้ได้ตามมาตรฐาน ตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ หากผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์เลือกใช้กระดาษที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ อาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ เช่น ดึงกระดาษผิดจากปกติ ทิ้งสิ่งผิดปกติตกค้างไว้ภายในเครื่องพิมพ์ หรืออาจเกิดปัญหาทำให้กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากความหนาที่ไม่พอดีกับที่เครื่องพิมพ์สามารถรองรับ

2. การใช้กระดาษ Reuse หรือ Recycle ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์บางครั้งละเลยที่จะคัดแยกตัวแผ่นกระดาษกับสิ่งที่ไม่ควรติดไปกับกระดาษที่จะทำการพิมพ์ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษโพสต์อิท หรือกระดาษที่ใช้แล้วมีส่วนยับ/ยุ่ย ก็อาจทำให้กระดาษหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปติดค้างภายในเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน แม้การใช้กระดาษใช้แล้วจะเป็นการช่วยประหยัดในเรื่องต้นทุนค่ากระดาษ แต่อาจจะไม่คุ้มแน่ ถ้าต้องเสียค่าซ่อมเวลาเครื่องพิมพ์เสียหาย อีกทั้งการที่หมึกหรือขนกระดาษที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสัมผัสกับลูกกลิ้งบ่อยๆ ก็อาจทำให้ลดประสิทธิภาพการดึงกระดาษ และประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วย

3. คอยตรวจเช็กการทำงานเครื่องพิมพ์บ่อยๆ เป็นระยะ หรือ คอยตรวจสังเกตความผิดปกติการทำงานของเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง หากการพิมพ์มีการพิมพ์เบี้ยว พิมพ์เอียง หรือดึงกระดาษผิดจังหวะ อาจเป็นไปได้ว่ากลไกการทำงานของชุดดึงกระดาษเช่น ลูกกลิ้งฟีดกระดาษ ฯลฯ เริ่มมีปัญหา ควรปรึกษาช่างที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน

4. เมื่อพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์อยู่ๆ ก็ดับเอง หรือหยุดการทำงานบ่อยครั้ง เนื่องจากระบบไฟ ฯลฯ ควรรีบเช็กการทำงาน และตัวเครื่องพิมพ์ให้ละเอียด และอาจส่งซ่อมบำรุงเพื่อหาสาเหตุ จะได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ทันท่วงทีก่อนเครื่องมีปัญหาลุกลาม

 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการเกิดปัญหากระดาษติด แต่ความจริงแล้วก็สามารถช่วยป้องกันกระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์ได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์ เช่น 

– การวางจำนวนกระดาษในถาดรองรับกระดาษพอดี ไม่ใส่เต็มจนแน่น หรือเยอะเกินพอดี หากเยอะไปให้นำออกบ้าง

– ไม่ใส่กระดาษลงไปในถาดรองรับกระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์เอกสาร

Posted on

รอยคราบบนกระดาษ

วิธีการแก้ปัญหารอยคราบบนกระดาษ

 

transfer roller ทรานเฟอรโรลเลอร์ ในเครื่องปริ้นเตอร์

ทำหน้าที่เป็น ลูกกลิ้งถ่ายโอน ผงหมึกลงไปบนกระดาษให้เป็นตัวหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์หากคุณ

สั่งพิมพ์เอกสารออกมาแล้วพบว่ามีรอยขีดเส้นเล็กๆ อยู่ที่ขอบกระดาษด้านใดด้านหนึ่งเป็นระยะๆละก็

ให้สันนิษฐานก่อนว่าสาเหตุมาจาก Roller หลักๆที่อยู่ของมันบนเส้นทางเดินกระดาษจะมีคราบสกปรก

ถ้าตรวจแล้วไม่พบให้ลองตรวจสอบที่ตลับโทนเนอร์ว่ามีการชำรุดหรือเปล่า? บ่อยครั้งที่พื้นผิวของลูกดรัมในโทนเนอร์มีรอยเล็กๆ

ทำให้เวลาพิมพ์เอกสารจะมีรอยคราบบนกระดาษ นั้นเกิดติดลงบนกระดาษด้วย อย่าลืมตรวจสอบชนิดของกระดาษที่คุณใช้ด้วย

 

 

ลูกกลิ้ง ทรานเฟอร์โรลเลอร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เลยทีเดียว

ซึ่งจะถ่ายโอนผงหมึกจากดรัมที่ตลับ มาพิมพ์ลงบนกระดาษดรัมถูกโอนย้ายด้วยประจุกระแสไฟฟ้าที่มีขั้วตรงกันข้าม

เพื่อดึงดูดอนุภาคผงหมึกโดยลำแสงเลเซอร์ อนุภาคของผงหมึกจะถูกถ่ายโอนไปยังกระดาษต่อไป

Posted on

การดูแลปริ้นเตอร์

4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ให้ปริ้นเตอร์ของคุณมีอายุการใช้งานนานๆ

Posted on

วิธีการเปลียนดรัม