Sale!

Smart Drum unit (ชุดดรัม ยูนิต) KX FAD 473E สำหรับปริ้นเตอร์ Panasonic KX-MB2120/KX-MB2128/KX-MB2130/KX-MB2138/KX-MB2168/KX-MB2170/KX-MB2137/KX-MB2177

฿2,700.00 ฿1,770.00

oki c301 Lazada

TN351

Smart Toner ตลับหมึกเลเซอร์  KX FAD 473E ปริมาณการพิมพ์ 10,000 แผ่น

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์  Panasonic KX-MB2120/KX-MB2128/KX-MB2130/KX-MB2138/KX-MB2168/KX-MB2170/KX-MB2137/KX-MB2177 สินค้าที่ผลิตจากโรงงานได้รับ มาตรฐานจากยุโรปถึง 6 รายการ 1. ISO9001 มาตรฐานการจัดระบบคุณภาพมาตรฐานในการออกแบบ และผลิตสินค้าด้านหมึกพิมพ์ 2. ISO14001 มาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดล้อม 3. STMC ได้รับมาตรฐาน STMC จาก ITC เป็นการทดสอบอุตสาหกรรมหมึก 4. RoSH กฎหมายยุโรปว่าด้วยการ จดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี 5. REACH ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของสารที่เป็นอันตราย ในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 6. CE ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป สามารถนำมาเติมผงหมึกใหม่เพื่อใช้งานซ้ำได้ สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงเหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความงานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ ให้รายละเอียดสูงแม้เป็นลายน้ำบนเอกสาร ปริมาณการพิมพ์ 10,000 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4คุณภาพเทียบเท่าของแท้ (Original) สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT 7%)