(Coming Soon)OA TONER ชุดเติมผงหมึก ( ครบชุด 4 สี ) + ชิพสำหรับรุ่น RICOH PC200W รุ่นผงหมึก MC240L

OA TONER ชุดเติมผงหมึก ( ครบชุด 4 สี ) + ชิพสำหรับรุ่น
เครื่องพิมพเลเซอรสี RICOH PC200W รุ่นผงหมึก MC240L

อย่าเสี่ยง !! ซื้อตลับหมึก ที่ราคาถูก !! แต่ปล่อยสารก่อมะเร็ง มั่นใจ
ไปกับ Smart-Toner
โรงงานผลิตได้มาตรฐานส่งออก ยุโรป 43 ประเทศ
และ มีหน่วยงานราชการ – บริษัท กว่า 1 แสนแห่ง เลือกใช้
.
เพราะใช้โรบอท แขนกล ในการผลิต ทั้งหมด เพื่อความแม่นยำ
และ ใช้วัตถุดิบ ​ผงหมึกที่ไม่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพของผู้ใช้งาน
ที่แรก ที่เดียว ในประเทศ !
## ไม่มีสารก่อมะเร็ง และไม่มีสารโลหะหนัก 6 ประเภท ###
.
เพราะ ผงหมึกเลเซอร์ ที่ใส่ในตลับจัดว่าเป็น เคมี ที่อันตราย
เราจึงมี วิศวกรเคมีจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง !!
เพื่อมาควบคุม คุณภาพ และ คอย เช็ค สินค้าให้ได้
ตรงตามมาตรฐาน ก่อนส่ง มอบให้ กับ ลูกค้า หน่วยงานราขการ
องค์กร บริษัท ทั่วประเทศ
.
เราคัด สรรคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ในราคาสมเหตุสมผล
ไม่มีราคาแพงจนเกินไปจนต้นทุนสูง
และไม่มีราคาถูกจนเกินไป จนคุณภาพและความปลอดภัย
ต่อสุขภาพไม่มี ฝ่ายวิศวกรของเรา
.
ได้ทำการทดสอบคัดเลือก ผลิตภัณฑ์นำมาจำหน่าย สินค้า
แต่ละตัวมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันออกไป
ทั้งคุณภาพ และ ราคา แต่เราก็ได้เลือกสินค้าตัวที่ดีที่สุดหนึ่งเดียว
มาจำหน่าย ตลับหมึกของเราได้ผ่านการค้นหา เปรียบเทียบ
​และ ทดลองตลอดเวลา เพื่อให้เราเกิดความมั่นใจว่า
สิ่งที่เรามอบให้ท่าน นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดดั้งนั้น
.
หมายความว่า ถ้าท่านต้องการ ตลับหมึกเลเซอร์ ผงหมึก ชุดดรัม
ที่ดีทั้งคุณภาพ ดีทั้งราคา และ บริการหลังการขาย
ท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาเลือกและค้นหา อีกต่อไปแล้ว
เพราะเรา ทีมงานและ วิศวกรของเรา Smart Toner
ได้ ทำหน้าที่นี้ให้ท่านแล้ว !!!

 

สินค้าที่ผลิตจากโรงงานได้รับ มาตรฐานจากยุโรปถึง 6 รายการ
1. ISO9001 มาตรฐานการจัดระบบคุณภาพมาตรฐานในการออกแบบ และผลิตสินค้าด้านหมึกพิมพ์
2. ISO14001 มาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดล้อม
3. STMC ได้รับมาตรฐาน STMC จาก ITC เป็นการทดสอบอุตสาหกรรมหมึก
4. RoSH กฎหมายยุโรปว่าด้วยการ จดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี
5. REACH ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของสารที่เป็นอันตราย ในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
6. CE ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป
สามารถนำมาเติมผงหมึกใหม่เพื่อใช้งานซ้ำได้
สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงเหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความงานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ ให้รายละเอียดสูงแม้เป็นลายน้ำบนเอกสาร