ตลับหมึกเลเซอร์เทียบเท่า สำหรับปริ้นเตอร์ Epson EPL-6200 ,EPL-6200L, S050167

oki c301 Lazada

TN351

ตลับหมึกเลเซอร์เทียบเท่า สำหรับปริ้นเตอร์ Epson EPL-6200 ,EPL-6200L, S050167

สินค้าที่ผลิตจากโรงงานได้รับ มาตรฐานจากยุโรปถึง 6 รายการ

1. ISO9001 มาตรฐานการจัดระบบคุณภาพมาตรฐานในการออกแบบ และผลิตสินค้าด้านหมึกพิมพ์

 

2. ISO14001 มาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดล้อม

3. STMC ได้รับมาตรฐาน STMC จาก ITC เป็นการทดสอบอุตสาหกรรมหมึก

 

4. RoSH กฎหมายยุโรปว่าด้วยการ จดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี

 

5. REACH ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของสารที่เป็นอันตราย ในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

6. CE ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป

สามารถนำมาเติมผงหมึกใหม่เพื่อใช้งานซ้ำได้

สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงเหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความงานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ ให้รายละเอียดสูงแม้เป็นลายน้ำบนเอกสาร